header-image

Az elhasznált víz útja

A szennyvíz szakszerű elvezetése és hatékony megtisztítása elsőrendű környezetvédelmi és közegészségügyi feladat. Történelmi örökségünk, hogy a szennyvízcsatorna-ellátottság
ma Magyarországon sajnálatosan elmarad az ivóvízhálózat 98%-os kiépítettségétől: a háztartásoknak csak a 70%-át éri el. Elsősorban a kistelepülések ellátottságában vannak hiányok, mivel az egy lakosra jutó költségek itt jóval magasabbak, mint a városokban.

A felszín alatti vízkészletünk megóvása érdekében rendkívül fontos, hogy azoknál a fogyasztóknál, akiknél még nem épült ki a csatornahálózat, a zárt házi szennyvíztároló ne szikkassza el a szennyvizet a talajba. Létfontosságú, hogy a szippantott szennyvíz is végül tisztítóműbe kerüljön.