header-image

Tagsági formák

A Magyar Víziközmű Szövetség tagja jogállás szerint lehet üzemeltető tag, vízipari tag vagy pártoló tag. Az üzemeltető tagok a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. év CCIX. törvény hatálya alá tartozó, víziközmű-szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetek lehetnek. Vízipari tag olyan jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság lehet, amely tevékenysége révén az üzemeltető tagok víziközmű-működtetési tevékenységéhez termékkel, illetve szolgáltatással hozzájárul. A Szövetség pártoló tagja lehet jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli oktatási, kutatási, közgyűjteményi intézmény, közhasznú szervezet, alapítvány, egyesület, köztestület, és más olyan szervezet, mely elsődleges célként nem gazdálkodási tevékenység folytatására alakult (non-profit szervezet).

Üzemeltető tagszervezetek

Valamennyi hazai víziközmű-szolgáltatást végző szervezet.

Vízipari tagozat tagjai

(Anyagi és szellemi beszállítók)

A víziközmű üzemeltető szervezetek termékgyártó, beszállító, kereskedelmi és szolgáltató partnerei.

Pártoló tagok

Oktatási, kutatási és tudományos tevékenységet végző non-profit szervezetek.