header-image

Nemzetközi kapcsolatok

Nemzetközi szakmai tevékenység


A Szövetség a kereskedelemfejlesztési és mérnökszolgáltatási nemzetközi gazdasági kapcsolatok elmélyítése érdekében:

  •  Kapcsolatot tart külföldi szövetségekkel, melyekkel kölcsönösségen alapuló megállapodások keretében közösen szervezi a vállalkozások közötti kapcsolatokat.
  •  Nemzetközi szövetségekben és fórumokon képviseli a szakterületen tevékenykedő tagokat.
  •  Közreműködik a szakmai vegyes bizottságok munkájában.

Az EU és Egyéb Nemzetközi Kapcsolatok Testülete:

Elősegíti a tagszervezetek nemzetközi kapcsolatainak kialakítását, tájékoztatást, információt ad külföldi rendezvényekről, konferenciákról az Európai Unióhoz történő csatlakozás szakmai előkészítése érdekében.


EurEau

Az EurEau az európai nemzeti vízügyi szövetségek összefogó szervezete, uniója. Tagjai összesen 450 millió európai embernek nyújtanak ivóvíz és szennyvízszolgáltatásokat, ami a vízügyi szektor jelentős diverzitására.

Az EurEau-t 1975-ben az EU hat tagállama alapította. Kezdetben tevékenysége főleg műszaki irányú volt és elsősorban a standardizálásra koncentrált. Idővel a szervezet tevékenységi köre az Európai Uniós intézmények fejlődésével, erősödésével párhuzamosan bővült.

Az EUREAU tagjainak köre szintén bővült az EU-ba belépő országoknak köszönhetően. Jelenleg a tagok összetétele a következő:

  • az Unió 25 tagállama közül 23 tagja a szervezetnek,
  • továbbá 3 EFTA tag
  • és 3 jövendőbeli EU tagország is csatlakozott.


Mára az EurEau lett az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatók szócsöve az Unión belül.

A Magyar Víziközmű Szövetség 1993-tól „Megfigyelő Tag”-ként vett részt az EurEau munkájában és 2004-ben vált, az Uniós csatlakozással, teljes jogú taggá.

Ennek köszönhetően 2005 februárjában a MaVíz rendezhette Budapesten az EurEau Elnökségi ülését, 2006 októberében az EurEau1 Ivóvíz Bizottság ülését és 2007-ben az EurEau2 Szennyvíz Bizottsági ülést.


További információk: www.eureau.orgIWA


Az IWA (Nemzetközi Víz Szövetség) két nagy múltú szövetség, a Nemzetközi Vízellátási Szövetség (IWSA) és a Nemzetközi Vízminőségügyi Szövetség (IAWQ) nyomán jött létre. Az IWSA 1947-ben, az IAWQ pedig, akkor még Nemzetközi Vízszennyezés Kutatási Szövetség néven 1965-ben alakult. A két szervezet 1999-ben egybeolvadt és megalakította az IWA-t.

Ma az IWA egy tag központú szervezet. Jelenleg három típusú tagsága van: Egyéni, Vállalati és Kormányzati tagok. Ez összességében 10 000 fős taglétszámot jelent a világ minden tájáról. Az Elnökség, a Végrehajtó Bizottság, a Stratégiai Tanács és különböző egyéb bizottságok irányítják a szervezetet.

Az IWA célja a vízügyi szakemberek összefogása világszinten a vízkezelés hatékonyságának és fenntarthatóságának fejlesztése érdekében.

Az IWA szolgáltatások és termékek nyújtása (konferenciák, kiadványok, szakmai támogatás stb.) révén egy globális hálózatot szándékozik létrehozni a legmagasabb szakmai színvonalú vízügyi szakemberekből. Mindemellett képviseli a tagok véleményét, álláspontját a nemzetközi fórumokon, és elősegíti a legsikeresebb gyakorlatok meggyökerezését a fenntartható vízmenedzsment területén.

Az IWA tevékenysége

Konferenciák szervezése
Publikációk, kiadványok, információs szolgáltatások
Szakmai csoportok
Globális Fejlődési Megoldások
Érdek csoportok
Web-alapú adattárak, információs hálózatok
Fórumok
Projekt csoportok
Regionális szövetségek

A MaVíz két éve teljes jogú tagja az IWA-nak.

Bővebb információ, szakmai anyagok angol nyelven: www.iwahq.org