header-image

Milyen előnyei vannak a MaVíz tagságnak?

Az egymástól nemcsak létszámban, hanem szolgáltatási feltételekben is különböző szervezetek összefogásában egyre fontosabb a Szövetség tevékenysége, amely a következő főbb feladatcsoportokra irányul:

  • összefogja a szakmában tevékenykedő gazdálkodó szervezeteket;
  • műszaki, gazdasági, jogi szempontból egyezteti és képviseli tagjai érdekeit;
  • elősegíti a nemzetközi gazdasági és szakmai kapcsolatok kiépítését és fejlesztését;
  • támogatja a fejlett technológiák és gazdaságelemzési módszerek elterjedését;
  • elősegíti a csapvíz fogyasztásának és társadalmi elismertségének növelését;
  • érdekképviselet, érdekegyeztetés, jogszabályok véleményezésében közreműködés, kapcsolattartás hazai és külföldi szervezetekkel, minisztériumokkal, hatóságokkal, parlamenti, tudományos és társadalmi bizottságokkal, szövetségekkel, kamarákkal;
  • információ megosztás, műszaki, gazdasági kiadványok megjelentetése, konferenciák, rendezvények szervezése;
  • fejlett technológiák, módszerek elterjesztése;
  • együttműködés a vízipar és kereskedelem vállalataival, valamint az önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel.

Legfőbb célunk válaszokat adni arra, hogy milyen módon biztosítható a lakosság számára az eddiginél is magasabb színvonalú ivóvíz– és szennyvízszolgáltatás.

A Szövetség tevékenységében a tagszervezetek igényeinek és elvárásaink kiszolgálása mellett jelentős szerepet tölt be az ivóvízzel kapcsolatos lakossági tájékoztató kampányok szervezése.

Közreműködünk az újabb generációk képzésében is. Ennek eredményeként, oktatási intézmények is tagjai szervezetünknek. Szakembereink a gyakorlati képzésekben vesznek részt, emellett hozzájárulnak a szakirodalom bővítéséhez is.

Magyarország legtöbb települése rendelkezik közműves ivóvízellátással és a településeken belül az ivóvízhálózat szinte teljes körűen kiépített. A kiépített víztermelő kapacitások nagyobbak a jelenlegi vízfogyasztásnál, a Magyarországon működő vízművek a felmerülő vízigényeket mennyiségileg ki tudják elégíteni.

A közműves vízellátásban részesülő lakások, mintegy 70%-a van bekötve a csatornahálózatba, a szennyvíz döntő többsége kezelésben részesül.