header-image

Milyen előnyei vannak a MaVíz tagságnak?

Az egymástól nemcsak létszámban, hanem szolgáltatási feltételekben is különböző szervezetek összefogásában egyre fontosabb a Szövetség tevékenysége, amely a következő főbb feladatcsoportokra irányul:

  • összefogja a szakmában tevékenykedő gazdálkodó szervezeteket;
  • műszaki, gazdasági, jogi szempontból egyezteti és képviseli tagjai érdekeit;
  • elősegíti a nemzetközi gazdasági és szakmai kapcsolatok kiépítését és fejlesztését;
  • támogatja a fejlett technológiák és gazdaságelemzési módszerek elterjedését;
  • elősegíti a csapvíz fogyasztásának és társadalmi elismertségének növelését;
  • érdekképviselet, érdekegyeztetés, jogszabály-ok véleményezésében közreműködés, kapcsolattartás hazai és külföldi szervezetekkel, minisztériumokkal, hatóságokkal, parlamenti, tudományos és társadalmi bizottságokkal, szövetségekkel, kamarákkal;
  • információ megosztás, műszaki, gazdasági, kiadványok megjelentetése, konferenciák, rendezvények szervezése;
  • fejlett technológiák, módszerek elterjesztése;
  • együttműködés a vízipar és kereskedelem vállalataival, valamint az önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel.

Legfőbb célunk válaszokat adni arra, hogy milyen módon biztosítható a lakosság számára az eddiginél is magasabb színvonalú ivóvíz– és szennyvízszolgáltatás.

A Szövetség tevékenységében a tagszervezetek igényeinek és elvárásaink kiszolgálása mellett jelentős szerepet tölt be az ivóvízzel kapcsolatos lakossági tájékoztató kampányok szervezése.

A Szövetség és tagszervezeteink éves működését, eredményeit, valamint a víz- és csatornamű szolgáltatók részletes ismertetését és adatait rendszeresen megjelenő évkönyvekben mutatjuk be. Az anyagi - szellemi beszállítók, vagyis a vízipari tagjaink működését a Vízipar kiadványunk ismerteti.

Közreműködünk az újabb generációk képzésében is. Ennek eredményeként, oktatási intézmények is tagjai szervezetünknek . Szakembereink a gyakorlati képzésekben vesznek részt, emellett, hozzájárulnak a szakirodalom bővítéséhez is.

Magyarország legtöbb települése rendelkezik közműves ivóvízellátással és a településeken belül az ivóvízhálózat szinte teljes körűen kiépített. A kiépített víztermelő kapacitások nagyobbak a jelenlegi vízfogyasztásnál, a Magyarországon működő vízművek a felmerülő vízigényeket mennyiségileg ki tudják elégíteni.

A közműves vízellátásban részesülő lakások, mintegy 70%-a van bekötve a csatornahálózatba, a szennyvíz döntő többsége kezelésben részesül.