header-image

Magyar Víziközmű Szövetség (fogyasztói oldal)

A Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) a magyarországi víz- és csatorna szolgáltató szervezetek valamint a kapcsolódó vízipar, kereskedelem és oktatási intézmények társadalmi úton szervezett, önálló szakmai érdekképviseleti szervezete.

A Magyarországon működési engedéllyel rendelkező 40 víziközmű-szolgáltatóból 38 a Szövetség tagja, mely szolgáltatók a magyarországi víziközmű-szolgáltatás több mint 95%-át lefedik, további több mint 100 vízipari tagszervezetünk a hazai vízipart, kereskedelmet és szolgáltatókat, annak üzleti hátterét képviseli. A Szövetség működését támogatja pártoló tagként több felsőoktatási intézmény is.

Legfőbb célunk válaszokat adni arra a kérdésre, hogy milyen módon biztosítható a lakosság számára az eddiginél is magasabb színvonalú ivóvíz– és szennyvízszolgáltatás. Tevékenységünkbe a tagszervezetek igényeinek és elvárásaink kiszolgálása mellett jelentős szerepet tölt be az ivóvízzel kapcsolatos lakossági tájékoztató kampányok szervezése.

A MaVíz szakmai munkájának magas minőségét a tagszervezetek szakembereiből alakított bizottságok és szakmai szervezetek segítik. Erre a szakmai munkára alapozva készülnek a víziközmű-szolgáltatás legjelentősebb szakterületeit érintő tanulmányok, ajánlások, különböző kiadványok. Erre a szakmaiságra építve végezzük az ágazat érdekképviseleti munkáját, és működünk együtt a víziközmű ágazatban érintett más érdekvédelmi szervezetekkel, szakszervezettel, hatóságokkal, szaktárcákkal, valamint nemzetközi szervezetekkel.

Szövetségünk jelentős szerepet vállal az újabb generációk képzésében is, amelynek eredményeként, oktatási intézményeket is tagjaink között tudhatunk. A szakemberek a gyakorlati képzésekben vesznek részt, emellett hozzájárulnak a szakirodalom bővítéséhez is.

A Magyar Víziközmű Szövetség tagja a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségnek (MGYOSZ), a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetségének (STRATOSZ), az Infrastruktúra Szövetségnek (ISZ), a Vízellátók és Szennyvízszolgáltatók Nemzeti Szövetségei Európai Uniójának (EUREAU), a Nemzetközi Vízügyi Szövetségnek (IWA), kapcsolatban áll számos más hazai és külföldi szakmai, tudományos szervezettel, és állandó partnere az állami, kormányzati szerveknek.