header-image

Együttműködő partnerek

A Magyar Víziközmű Szövetség aktív kapcsolatot ápol és együttműködésre törekszik a víziközmű ágazatban érintett más érdekvédelmi szervezetekkel, szakszervezettel, hatóságokkal, szaktárcákkal, valamint nemzetközi szervezetekkel. Az együttműködés megvalósulhat többek között szakmai anyagok kidolgozásában, közös rendezvények lebonyolításában, kiadványok kiadásában, közös érdekképviseleti fellépésben.


 • GWP Magyarország Alapítvány
  www.gwpmo.hu
 • Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
  http://www.kszgysz.hu/
 • Magyar Hidrológiai Társaság
  www.hidrologia.hu
 • Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH)
  http://mekh.hu
 • Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz)
  http://www.maszesz.hu
 • Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége
  http://tavho.org/
 • Miskolci Egyetem
  http://www.uni-miskolc.hu/
 • Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
  www.mgyosz.hu
 • Nemzeti Környezetügyi Intézet (NEKI)
  / http://neki.gov.hu/
 • Országos Élelemezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)
  http://www.oeti.hu/
 • Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI)
  http://oki.wesper.hu/
 • Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH)
  https://www.antsz.hu/
 • Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)
  http://www.ovf.hu
 • Pannon Egyetem
  http://www.uni-pannon.hu/
 • Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VKDSZ)
  http://www.vkdszsz.hu
 • Minisztériumok