header-image

Együttműködés, kapcsolati rendszer

A Szövetség tagja a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGyOSz), a Vízellátók és Szennyvízszolgáltatók Nemzeti Szövetségei Európai Uniójának (EurEau), a Nemzetközi Vízügyi Szövetségnek (IWA), kapcsolatban áll számos más hazai és külföldi szakmai, tudományos szervezettel, és állandó partnere az állami, kormányzati szerveknek.

A kapcsolatrendszer sémája:

A Magyar Víziközmű Szövetség a következő partnerszervezetekkel végez konzultációs tevékenységet és áll közös együttműködésben:

  • Országos Mérésügyi Hivatal
    (mérőórák hitelesítése)
  • Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
    (közös szakmai kiadvány: "Fogyasztói Tájékoztató")
  • Településüzemeltetési Tanács (BM)
    (Önkormányzati modellek)