header-image

Vízügyi beruházások, értékpapírok

Szerző: 
MaVíz
Megjelenés: 
2010. május
A könyv arra vállalkozik, hogy a vízügyi ágazat területén a múlt történelméből merítve adjon fogódzott a jelen finanszírozási feltételeinek javítására. Ugyanúgy, mint napjainkban, a dualizmus idején is Magyarország igyekezett felzárkózni a fejlettebb osztrák régiókhoz, amihez jelentős, külföldi tőke járult hozzá. Erre a modern hitelrendszer kibontakozása után volt lehetséges, amivel a jellemző súlyos tőkehiányt enyhíteni lehetett.

A 19-20. század fordulója a dinamikus fejlődés következtében Magyarországi vízellátás és csatornázás első fénykorát jelentette a vízközmű szolgáltatás kiépülését tekintve. Röviden áttekintjük az előbbi fejlődés meghatározó tényezőit: állami és önkormányzati szerepvállalást, jogszabályi környezetet, és részletesebben bemutatjuk a finanszírozási rendszerét. A könyv a hazai vízszabályozás és közműves ivóvízellátás kiépítésének, illetve működési-finanszírozási módjainak áttekintését célozza meg. Részletesen bemutatva a korabeli finanszírozási módokat, illetve ezek tárgyi emlékeit, többek között a fennmaradt történelmi értékpapírokat.
A közmű-építés pénzügyi története megmutatja számunkra, hogy a nagyirányú fejlesztéseket csak is egy prosperáló, fejlődő gazdaságban valósulnak meg, ahol harmadik szereplőként az állam és az önkormányzatok mellett - hatékony pénzügyi közvetítőrendszer áll rendelkezésre.