header-image

Sajtóközlemény - Munkavállalói ismeretek kidolgozása és oktatása a víziközmű szektor tagvállalatai számára

Sajtóközlemény - Munkavállalói ismeretek kidolgozása és oktatása a víziközmű szektor tagvállalatai számára

A Magyar Víziközmű Szövetség 2019. szeptember 30-án sikeres pályázati anyagot nyújtott be a GINOP-5.3.5-18 kódszámú „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek” című felhívásra. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2020. május 1-től, a megítélt támogatás összege 47 106 996 Ft, melynek mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

A hazai víziközmű ágazat hosszú évek óta küzd a megfelelő szakmai tudással rendelkező munkaerő hiányával, valamint az utánpótlás kérdésével. A kialakult és megoldhatatlannak tűnő problémát fokozza a megfelelő szakmai oktatás hiánya, a magasabb „presztízst” nyújtó iparágak elszívó ereje, valamint – a vállalatok földrajzi elhelyezkedésétől is függően – a külföldi munkavállalási hajlandóság növekedése. A meglévő munkaerő-állomány korfája aggasztó, az utánpótlás pedig egyre nehezebben biztosítható. A Magyar Víziközmű Szövetségnek, mint a magyarországi víz- és csatorna szolgáltató szervezetek önálló szakmai érdekképviseleti szervezetének egyik kiemelt stratégiai célja a magas színvonalú szakemberállomány kialakítása és annak hosszú távú fenntartása.

A GINOP-5.3.5-18-2019-00134 azonosító számú pályázat célja a Szövetség társadalmi és munkaerő-piaci szerepvállalásának erősítése, képviseleti erejének növelése és olyan tevékenységek megvalósításának támogatása, melyek hatékonyan hozzájárulnak a munkavállalók és a munkáltatók munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez. A projekt megfelelő kiindulási alap lehet ahhoz, hogy a MaVíz ágazati szinten kezelhesse a szektort érintő szakmai képzéseket, ágazatnépszerűsítési, valamint pályaorientációs folyamatokat – utóbbi esetében különös tekintettel a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, nem tanuló és nem dolgozó 15-24 éves fiatalokra.

A fejlesztés eredményeként a Szövetség véleménye szerint elérhető az ágazat életpálya-modelljének fellendülése az új képzések, képzési módszerek és tananyagok fejlesztésével és bevezetésével. Hosszú távon - egy komplex fejlesztési stratégiához integrálva - hozzájárulhat és erősítheti azt a folyamatot, amelynek eredményeként elérhető a szakoktatási és az iparági szakmunkák jobb munkaerőpiaci értékének biztosítása.

További információ a pályázatról

2020. május 1.

Csatolmányok

Csatolmány neveMéret
Sajtóközlemény MaVíz GINOP-5.3.5.pdf163.3 kB