header-image

Havas András Víz és Innováció Díj

A Magyar Víziközmű Szövetség

„Víz az Élet” Alapítványa

pályázata 35 évet be nem töltött fiatalok számára.

A pályázat célja
A fiatal szakemberek részvételének erősítése és növelése a víziközmű szolgáltatás jelenlegi gondjainak végiggondolásában és megoldásában, különös tekintettel a környezettudatos gondolkodás és a fenntartható fejlődés elvének elterjesztésére.

Pályázhatnak: főiskolai / egyetemi hallgatók és pályakezdő szakemberek 35 éves kor alatt.

A pályázat lehet: tanulmány, esszé, folyóirat cikk, kutatási beszámoló, gyakorlati eredmények összefoglalása.

A pályázatok benyújtása és elbírálása
A pályázat beadásához két szakmai ajánló szükséges, akik nem lehetnek a pályázó házastársa vagy rokona.

A pályázat elbírálását 5 tagú szakmai zsűri fogja végezni.
A pályázatok értékelésének szempontjai:
  • A pályamű összhangja a felhívásban szereplő célokkal
  • A téma jelentőssége, fontossága
  • A probléma kezelésének, megoldásának ötletessége
  • A megoldási javaslatok finanszírozhatósága
Előnyt jelenthet az értékelés során, ha a víziközmű szolgáltatásban illetőleg felsőoktatási/tudományos intézetben tevékenykedő fiatal szakemberek közös pályázatot nyújtanak be.

A nyertes pályázat díja: nettó 500.000,- Ft.

A Havas András Víz és Innováció Díj pályázat nyertesei:

2017.     Zahorán Kitti és Borák Balázs     
2016.     Bibok Attila     
2015.     Boros Gabriella és Spisákné Ortó Zsuzsanna     
2014.     Varga Tibor Ádám    
2013.     Bene József    
2012.     Gergelics Gergő     
2011.     Sándor Dániel – Zajzon Gergő     
2010.     Tarjányiné Szikora Szilvia    FCSM Zrt.
2009.     Dr. Hős Csaba     BME Áramlástani Tanszék
2008.     Galsi Tamás     TECHNO-VÍZ Kft.