header-image

Eljárási rend a "Víz Az Élet Alapítvány" Reitter Ferenc Díjának adományozásáról

 1. A Reitter Ferenc díj életműdíj. Az évenként kiadható díjak száma egy, de kivételes esetben két személy is részesülhet a kitüntetésben (ebben az esetben a díj összege egyenlő arányban megosztásra kerül). Egy személy csak egy alkalommal részesülhet a díjban.
 2. A Reitter Ferenc díjjal szobor, oklevél és pénzjutalom jár.
 3. A Reitter Ferenc díj összege nettó 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint.
 4. A Reitter Ferenc díj azoknak a magánszemélyeknek adományozható, akik különösen kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a víziközmű szolgáltatás, vagy az ezzel összefüggő környezetvédelem, környezetgazdálkodás, az előzőekhez kapcsolódó tudományos, oktatási, publikációs tevékenység területén.
 5. A Reitter Ferenc díjat - pénzjutalom nélkül - olyan külföldi szakemberek is megkaphatják, akik sokat tettek a magyar víziközmű-ágazatért.
 6. A díjazott jogosult a Reitter Ferenc díjas cím viselésére névjegyén és publikációi aláírása során.
 7. A jelölés módja:

  a.) A jelölés során a Víz az Élet Alapítvány Kuratóriuma felkéri a MaVíz tagszervezetek elsőszámú vezetőit a Reitter Ferenc díjra kitüntetésre javasolt személy(ek) jelölésére – az Alapítvány Kuratóriumához a MaVíz Titkárságára – minden év január 31-ig beérkezőleg.

  b.) A díjra jelölt személy jelöléséhez két ajánló szükséges.

 8. Az odaítélés rendje:

  a.) A Reitter Ferenc díjat az Alapítvány Kuratóriuma adományozza szavazással a MaVíz Elnöksége állásfoglalásának figyelembe vételével.

  b.) Az Alapítvány Kuratóriuma dönthet úgy is, hogy egy adott évben a díjat nem adományozza, ez esetben a díj összege az Alapítvány kezelésében marad, azt a következő évi díj adományozásakor vagy más tevékenységére használhatja fel.

  c.) A Reitter Ferenc díjat a Kuratórium elnöke adja át a Víz Világnapja (március 22.) alkalmából rendezett országos szövetségi ünnepségen.


 9. A Reitter Ferenc díjnak a felterjesztés és az adományozás időszakában a MaVíz kommunikációs csatornáin és a szaksajtóban, médiában fokozott PR és kommunikációs tevékenységgel kell publicitást és népszerűsítést biztosítani.
 10. A Reitter Ferenc díjjal elnyert cím viselésének joga a Kuratórium döntése alapján megvonható mindazoktól, akik méltatlanná válnak a cím viselésére. A méltatlanná válásról és a díj megvonásáról – saját vagy beérkező kezdeményezés gondos és körültekintő mérlegelésével – a Kuratórium saját hatáskörében dönt.