header-image

"Víz az Élet" Alapítvány - Bemutatás

Az alapítvány célja

A magyarországi víziközmű-szolgáltatás színvonalának növelése érdekében a tudományos, kutatási, oktatási, ismeretterjesztő, kulturális, környezetvédelmi tevékenység, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozás elősegítése, támogatása és ezek feltételeihez való hozzájárulás.

Az alapítvány tevékenysége

 • tudományos tevékenység, kutatás,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális tevékenység,
 • kulturális örökség megóvása,
 • környezetvédelem,
 • euro-atlanti integráció elősegítése,
 • nemzetközi segélyezés.

Az Alapítvány működése

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a fentiekben megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és a jelen alapító okirat rendelkezéseit magára nézve elismeri, továbbá pénzbeli és dologi adományait az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja. A csatlakozók a vagyoni hozzájárulásukat feltételhez köthetik.

Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány induló vagyona, valamint az ahhoz később csatlakozók vagyoni hozzájárulásai és a teljes vagyon hozadéka - a törzsvagyon kivétel az Alapító Okirat rendelkezéseinek keretei között- a Kuratórium döntése szerint felhasználható:

 • A víziközmű-szolgáltatás területén kimagasló eredményt elért szakemberek kitüntetésére, díjazására
 • Tehetséges fiatalok továbbtanulásának és fiatal kezdő szakemberek támogatására
 • A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében továbbképzések szervezésére, különös tekintettel a víz fontosságát hangsúlyozó programokra kiállítások rendezésére, belföldi és külföldi tanulmányutak finanszírozására, a vízügyi ágazatra vonatkozó hatályos joganyag egységes szerkezetben történő időszakonkénti kiadására,
 • Nemzetközi együttműködések, programok megvalósítására, az abban való közreműködés elősegítésére, különös tekintettel a Magyarországgal vízrajzi egységet alkotó Közép- Kelet- Európai országok szakembereivel ( Szlovákia, Ukrajna, Románia, Horvátország, Ausztria)
 • A víziközmű-szolgáltatás fejlesztését elősegítő eszközbeszerzésekre
 • Kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása érdekében a vízügyi ágazattal összefüggő dokumentumok, relikviák összegyűjtésére szakmai és történeti témakörű könyvek, jegyzetek kiadásának támogatására,
 • A környezetvédelem keretében a környezetünk javítását célzó tanulmányok támogatására, környezetvédelmi célok konkrét megvalósítására, különös tekintettel a vízikörnyezet- védelemmel és a vízgazdálkodással összefüggő kérdésekre
 • Az euro-atlanti integráció elősegítése érdekében a vízügyi ágazatra vonatkozó normatívák megismerésére, ezzel kapcsolatos dokumentációk beszerzésére, tanulmányok elkészítésére, tanulmányutak finanszírozására,
 • Felhasználható mindarra, amit a Kuratórium az alapítványi célok teljes körű megvalósításához szükségesnek ítél.
 • A Kuratórium az egyes programok támogatása során előnyben részesíti azokat a programokat, amelyek a lehető legszélesebb körben fejtik ki hatásukat

A Kuratórium tagjai

 

A Kuratórium elnöke:

 • Szekeres István

Tagjai:

 • Dr. Horváth Lászlóné
 • Keszler Ferenc
 • Móricz István
 • Dr. Somlyódy László

Titkár:

 • Nagy Edit
  a MaVíz főtitkára